APLIKUJ O ESTA DO USA TUTAJ

Z zatwierdzonym zezwoleniem ESTA możesz przebywać w Stanach Zjednoczonych do 90 dni w przypadku podróży służbowych lub turystycznych.