Elektroniczny system autoryzacji podróży (ESTA) to zautomatyzowany system, który określa, czy odwiedzający mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego (VWP). Program VWP umożliwia obywatelom niektórych krajów podróżowanie do USA w celach biznesowych lub turystycznych na pobyt nieprzekraczający 90 dni bez konieczności uzyskania wizy. Obecnie w programie VWP uczestniczy 40 krajów:

KRAJE KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO PROGRAMU BEZWIZOWEGO

 • Andora (1991)
 • Australia (1996)
 • Austria (1991)
 • Belgia (1991)
 • Brunei (1993)
 • Chile (2014)
 • Chorwacja (2021)
 • Czechy (2008)
 • Dania (1991)
 • Estonia (2008)
 • Finlandia (1991)
 • Francja (1989)
 • Niemcy (1989)
 • Grecja (2010)
 • Węgry (2008)
 • Islandia (1991)
 • Irlandia (1995)
 • Włochy (1989)
 • Japonia (1988)
 • Korea, Republika (2008)
 • Łotwa (2008)
 • Liechtenstein (1991)
 • Litwa (2008)
 • Luksemburg (1991)
 • Malta (2008)
 • Monako (1991)
 • Holandia (1989)
 • Nowa Zelandia (1991)
 • Norwegia (1991)
 • Polska (2019)
 • Portugalia (1999)
 • San Marino (1991)
 • Singapur (1999)
 • Słowacja (2008)
 • Słowenia (1997)
 • Hiszpania (1991)
 • Szwecja (1989)
 • Szwajcaria (1989)
 • Tajwan (2012)
 • Wielka Brytania** (1988)